miércoles, 3 de marzo de 2010

Trunfas transchenicas

A Comisión Europea ha autorizato, o 2 de marzo, o comerzio de bels organismos cheneticamén modificatos (OGM). Bellas menas d’a milloca MON 863 y a trunfa Amflora.

O gobierno franzés ha feito parar cuenta que a trunfa Amflora tiene un chen resistén a un antibiotico. As collas ecoloxistas y os deputaus berdes en o Parlamento Europeo han criticato a dezisión de Bruselas.

A trunfa Amflora ye cheneticamén modificata con a fin de aumentar o suyo contenito en un componén quimico de l’almidón, l’amylopectine, ta poder safisfer os suyos emplegos en a industria d’o paper. Amflora contiene un chen resistén a os antibioticos kanamycine y neomycine. A direutiba europea sobre os OGM 2001-18 prebeyeba (o articlo 4-2) “a eliminazión de tals marcadors, ta ebitar una ebentual surtida de bacterias resistens”.

A OMS, en 2005, y l’Achencia Europea d’os Medicamentos (EMEA), en 2007, estimoron que os antibioticos conzernitos teneban un carauter terapeutico notable, por o que no yera bueno un produto OGM que tenese ixe chen. Con tot, L’Achenzia Europea de Seguridá d’os Alimens (AESA) no ha feito caso.

A independenzia de AESA ye, antiparti, controbertita, desde que l’Observatorio Europeo d’as Multinazionals (CEO) ha indicato en chinero que a cordinadora zientifica d’a colla d’espertos sobre os OGM de l’AESA, Suzy Renkens, eba sito contratada en 2008 por a colla Syngenta, que produze OGM: ista soziedá aguarda que a suya milloca Bt 11 será autorizata prosimamén.

Como se bei, tot un embolique de intreses comerzials que menazan a salú umana. Pero abrá politicos, que seguirán ternes en que no son que barucas nuestras. Más informazión en Le Monde d'o 3 de marzo de 2010.


No hay comentarios:

Publicar un comentario